Blogg

Sociala medier

Även om vi använt sociala medier under många års tid, är det först nyligt som man kunnat se den stora potential för affärer som finns i och med kontaktnätet i dessa forum. Facebook och en hel del andra sociala medier har gått från att vara en plats för interaktion mellan vänner, till en mötesplats var man kan lära känna nya bekantskaper. Därifrån har det blivit en plattform utifrån vilken man kan marknadsföra produkter och tjänster på ett bra och enkelt sätt. I och med de vän-listor som användare samlat på sig, kan en rekommendation snabbt nå ut till fler. Många gånger är det personer i samma målgrupp.